Kalite Politikamız

TMS Kalıp ve İskele Sistemleri

TMS Üst Yönetimimiz;

 • TMS Tüfekçioğlu olarak tüm çalışanlarımızın katılım ve gayreti ile paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak ve hizmetler gerçekleştirmek,
 • Kalite standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü ve yenilikçi firma olmak,
 • Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,
 • Çalışanlarımızın sunduğu hizmetin kalitesini arttırıcı ve kişisel becerilerini geliştirici eğitimler almalarını sağlamak,
 • Etkin ve verimli kaynak kullanımını sağlamak
 • Müşteri ihtiyaçlarını ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak karşılanacağını sağlamak,
 • Hizmetlerin sunumunu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılması sağlamak,
 • Müşteri memnuniyetinin artırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uygun hareket etmeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliği bilinci için çalışanlarımıza sürekli eğitim vermeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliği risklerini belirleyerek kontrol altına almayı,
 • Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesini,
 • Dürüst, ilkeli ve etik değerlere bağlı bir kurum olmayı
 • Toplam kaliteye en ekonomik, en hızlı ve en kısa yoldan ulaşarak hizmet ürettiğimiz tüm kesimlerin güvenini kazanmak ve bunu sürdürebilmek ve sürekli iyileştirmek hepimizin en önemli görevidir.

R01 / 23.04.2018