ROUNDEX ayarlanabilir eğrisel perde kalıbı sistemidir. Küçük yarı çaplardan başlayarak sınırsız ayarlanabilir eğri yüzeyler elde etmek mümkündür. Kalıp panolarını değiştirmeden çap değiştirme kolaylığı sağlar.

Aynı proje içinde farklı çaplara uyarlamayı kolaylaştırdığı gibi, kalıpların daha sonraki projelere de kolayca uyum sağlayabilir olması büyük avantajlar sağlamaktadır.

ROUNDEX kalıpları; dairesel su tankları, silolar, otopark rampaları, havuzlar, karmaşık mimarili eğrisel yüzeyli yapılara kolaylıkla uygulanabilir.