SAFEGUARD Çevre Güvenlik Ağ Sistemi; düşme enerjisini absorbe ederek, düşen cisim ve insanları sistemin içinde emniyetle tutacak şekilde tasarlanmış ağ sistemidir.

Sistem sadece şantiyede yüksekte çalışanlarının iş güvenliği etkin bir şekilde korumakla kalmaz, düşen küçük cisimleri veya inşaat artıklarını da tutarak bina altında çalışanların veya yayaların da güvenliğini sağlar.

Koruma sistemi farklı özelliklerde iki ağ içerir; 10 x 10 cm gözlü enerji emici ağ yakalama görevini yerine getirirken, ince gözlü file ağ küçük parçaları ve inşaat artıklarını tutar.

Sistem 4 ve 6m boylarda, 3 ve 4m çıkma mesafelerinde standart elemanlardan oluşur.